مجله کرمانشاه با وجود خلاء های فراوان استانی و برای جبران بخشی از آن بر روی دامنه میهن بلاگ منتشر شد . تمام تلاش بر این است متفاوت باشیم و خواهیم بود . بخش فرهنگی این وبلاگ برجسته تر از سایر خواهد بود هر چند خبر و تحلیل را نمی شود فراموش کرد .
در این راه به کمک ها و بودن شما مخاطبان و مولفان این سامانه بسیار نیازمندیم . ما را در ارسال خبر ، گزارش و مطالب خواندنی تنها نگذارید تا بتوانیم همراه هم به این مسیر سخت ادامه دهیم .

تا بعد